logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی به نقل از وبدا: بر اساس تحقیقات انجام شده فعالیت بدنی و ورزش نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان دارد.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : بر اساس مطالعات انجام شده که در 25 ژوئن ، 2012 در مجله سرطان منتشر شده فعالیت بدنی می تواند در هر سنی از جمله باروری و یائسگی به طور فزاینده ای خطر سرطان پستان را کاهش دهد.

دکتر فاطمه همایی خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده زنانی که 10 تا 19 ساعت در هفته ( میانگین 2 ساعت در روز ) ورزش می کنند، در این رابطه بیشترین منفعت را می برند ، بطوری که این میزان فعالیت بدنی منظم و مرتب می تواند منجر به کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان تا میزان 30 درصد می شود.

دانشیار انکولوژی و رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین با اشاره به اینکه افزایش و یا کاهش وزن نیز در ابتلا به سرطان پستان تاثیر دارد، اظهار داشت: افزایش قابل توجه وزن می تواند آثار سودمند تحرک فیزیکی منظم و قاعده مند را با مخاطره جدی مواجه کند. افزایش وزن بالا در دوران بلوغ با افزایش 28 درصدی خطر ابتلا به سرطان پستان در میان زنانی که فعالیت فیزیکی در طول عمر خود ندارند همراه است.

وی خاطر نشان کرد: کاهش وزن و ورزش سبب کاهش ریسک ابتلا به سرطان پستان در پائین ترین سطح ممکن می شود، اگر چه این برای زنان در بعد از یائسگی بسیار سخت است که وزن خود را کاهش دهند.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در مطالعه ایی دو گروه از زنان مورد مقایسه قرار گرفتند گروه اول شامل 131 زن با گروه کنترل 137 نفری که وزن خود را پس از منوپور کاهش داده اند و گروه دوم شامل 525 زن با گروه کنترل 436 نفره که افزایش وزن بعد از یائسگی داشته اند نتیجه آن که بر اساس داده های موجود کاهش قابل توجهی در میزان خطر ابتلا به کانسر پستان در زنانی که وزن خود را کاهش داده و فعالیت فیزیکی داشته اند ، مشاهده شده است