logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی(92/7/14): کودکی مهم ترین و حساس ترین مرحله رشد و تکامل شخصیتی انسانهاست. سلامت جسمی، روحی و روانی انسان ها در دوران کودکی شکل می گیرد و امروزه تحقیقات نشان می دهد سلامت جامعه هم مدیون سلامتی کودکان آن جامعه است.روز جهانی کودکان برای یادبود و احترام گذاشتن به کودکان است و از سال 1936 که سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف را برای حمایت از کودکان تأسیس کرد روز 8 اکتبر در تقویم برای گرامیداشت کودکان به عنوان روز جهانی کودک انتخاب شد.وظیفه یونیسف اشاعۀ خدمات به کودکان در تمام جهان، مراقبت از کودکان، برآورده کردن نیازهای اولیه کودکان در سال های اول زندگی، ترغیب والدین به تعلیم فرزندان، تلاش برای کاهش بیماری های کودکان و حمایت از کودکان در رویدادهای طبیعی و جنگ هاست.«زنده باد کودکی، زنده باد زندگی» را شعار امسال روز جهانی کودک امسال اعلام شد.