جستجو در سایت:

                  

کارنامه رتبه 1 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 89

سال تحصیلی

90 - 89

رشته امتحانی

بیوشیمی بالینی

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

40/351

رتبه در سهمیه

1

نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی

00/289

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در دانشگاههای شعب بین الملل

00/261

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-   بیوشیمی عمومی ساختمان و متابولی = 20/91

2-   شیمی آلی و عمومی = 89/63

3-   زیست شناسی = 56/80

4-   زبان عمومی = 00/70

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه 6 کارشناسی ارشد بیوشیمی 89

سال تحصیلی

90 - 89

رشته امتحانی

بیوشیمی بالینی

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

00/325

رتبه در سهمیه

6

نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی

80/289

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در دانشگاههای شعب بین الملل

00/261

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-   بیوشیمی عمومی ساختمان و متابولی =  26/84

2-   شیمی آلی و عمومی = 11/61

3-   زیست شناسی = 00/75

4-   زبان عمومی = 50/62

نتیجه نهایی

قبول  اصفهان

کارنامه رتبه 76 کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی 89

سال تحصیلی

90 - 89

رشته امتحانی

علوم پزشکی در تغذیه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

80/282

رتبه در سهمیه

46

نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی

80/289

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در دانشگاههای شعب بین الملل

00/261

درصد پاسخ صحیح در هر درس

1-   بیوشیمی عمومی ساختمان و متابولی= 31/77

2-   شیمی آلی و عمومی = 56/30

3-   زیست شناسی = 11/86

4-   زبان عمومی = 33/43

نتیجه نهایی

قبول  تبریز   بین الملل

 

 azmoon site

 

 

ورود کاربران

به جمع خانواده بزرگ علوم پزشكي خوش آمديد

افراد انلاين

ما 197 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top