پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1393

forum-oloompezeshki  shop-oloompezeshki

hamkari-oloompezeshki

دروس امتحاني و ضريب 

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت

مولفين و مترجمين

آمار و روش هاي تحقيق(1.5)

روش تحقيق در علوم رفتاري- دكتر دلاور ( چاپ جديد)

اصول و روشهای آمار زیستی( Daniel w) مترجم: محمد تقی آیت اللهی تاشر امیرکبیر

روشهای آماری و شاخص های بهداشتی- دکتر کاظم محمد و همکاران

آسيب شناسي رواني(1.5)

فصل هاي 10 تا 28 خلاصه روانپزشكي كاپلان – ترجمه رضاعي ( چاپ جديد)

نظريه هاي شخصيت(2)

نظريه هاي شخصيت فيست و فيست- ترجمه يحيي سيدمحمدي( چاپ جديد)

نظريه هاي روان درماني(2)

كاربست مشاوره و روان درماني – كري - ترجمه سيدمحمدي( چاپ جديد)

ارزيابي روانشناختي ( مصاحبه باليني و آزمون هاي روانشناختي)(1)

راهنماي سنجش رواني جلد (1و2)- تألیف گری گریت- مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریف

فصل هاي7و8و9 خلاصه روانپزشكي كاپلان فصول9-7– ترجمه رضاعي

روانشناسي عمومي و رشد(1.5)

روان شناسي رشد جلد 1 و 2- لورا برك- ترجمه دكتر يحيي سيدمحمدي

زمينه روانشناسي هيلگارد- ترجمه دكتر براهني چاپ جديد

بنيادهاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي رفتار(1)

روانشناسي فيزيولوژيكي – جميزكالات - ترجمه يحيي سيدمحمدي + فصل 36 خلاصه روانپزشكي- كاپلان – ترجمه رضاعي

روانشناسی بالینی(1.5)

روانشناسی بالینی-جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز مهرداد فیروز بخت

روانشناسی مرضی کودک تالیف اریک مش و دیوی وولف ترجمه محمد مظفری مکی آبادی و اصغر فروغ الدین عدل انتشارات رشد

زبان عمومي

(2)

1- Reading and thinking in English

2- Reading  through Interaction

3- Expanding Reading skills

4- Developing Reading skills

5- Mosaic 1 Reading  ( intermediate – high intermediate )