logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

rejimسایت علوم پزشکی:با توجه به اینكه در ماه مبارك رمضان امساك از پرخوری از طریق روزه داری انجام گرفته است، بهتر است تمرین كم خوری و محدود خوردن را ادامه داده تا از افزایش سریع وزن پس از اتمام ماه مبارك رمضان كه بر اثر افزایش ناگهانی مقدار غذا حاصل می شود، اجتناب شود.  همچنین توصیه می شود بعد از ماه مبارك رمضان رژیم غذایی متنوع از گروه های غذایی مفید شامل شیر و لبنیات نسبتاً كم چرب، سبزی و میوه های بیشتر و مواد گوشتی با چربی كمتر، مقدار مناسبی از نان و غلات و حبوبات در طول روز استفاده شود، همچنین عادت زیاده روی نكردن در مصرف غذا را كه در طول مدت ماه مبارك رمضان ایجاد شده است، تداوم بخشید.

بهتر است رژیم غذایی دریافتی روزانه به گونه ای برنامه ریزی شود كه حتماً وعده صبحانه به مقدار كافی دریافت شود و ناهار و شام نیز نسبتاً سبك تر میل شود و در ضمن فعالیت بدنی را به صورت حركات ورزشی و پیاده روی را به صورت روزانه انجام داد.