logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی:دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: متاآنالیز مطالعات بزرگ نشان داده است که کاهش حدود 6 گرم نمک دریافتی روزانه باعث کاهش 24 درصدی سکته مغزی و کاهش 18در صدی بیماری عروق کرونر می شود و حدود 5/2 میلیون مرگ و میر را کاهش می دهد.

وی افزود: مطالعات ديگري نيز نشان داده است كه با كاهش 25 درصدي مصرف نمک، ریسک حوادث قلبی عروقی به ميزان 25درصد کاهش می يابد.

این متخصص تغذیه با بیان این که مصرف نمك زياد يكي از علل عمده در بروز فشار خون بالاست، گفت: تجديد نظر در محدوده مجاز نمك در استانداردهاي مربوط به خوراكي ها و مواد غذايي آماده، فرآوري شده ، كنسرو شده ، تنقلات، چاشني ها و سس ها، توجيه و ترغيب صنايع غذايي به اختصاص بخشي از محصولات خود به غذاهاي رژيمي كم نمك، تقويت قوانين برچسب گذاري تغذيه اي ودرج جملات هشدار دهنده بر روي بسته بندي تنقلات وغذاهاي شور و عدم عرضه تنقلات غذايي شور در مهد كودكها و بوفه هاي مدارس اقدامات خوبی براي  كاهش مصرف نمك است.