logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

Osteo Lead

در گفتگو با رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایشان مطرح کردند مطالعات ما و دیگران نشان می‌دهد که فقط 10 تا 20 درصد افراد جامعه فعالیت بدنی مناسب دارند و 60 درصد افراد فعالیت بدنی بسیار کم انجام می‌دهند که زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها از جمله پوکی استخوان است. دکتر عزیزی: طبق مطالعه «قند و لیپید تهران» از هر 100 نفر 15 نفر مبتلا به دیابت و 15 نفر دیگر نیز «پره دیابتی» هستند. که نتیجه این آمار اضافه شدن سالانه یک درصد به افراد دیابتی کشور است. در همه کشورهای جهان دو بیماری چاقی و دیابت بعنوان بیماری‌های قرن شناخته شده‌اند. دلیل عمده افزایش این دو بیماری اشکال در شیوه زندگی است که با دریافت کالری (انرژی) زیاد از غذاها، عدم مصرف غذاهای سالم و نیز کاهش شدید فعالیت بدنی انسانها همراه است. همچنین سبک زندگی جدید منجر به کمبود ویتامین D و در نهایت پوکی استخوان شده است. وی افزود: از عوامل خطری که در کشور ما وجود دارد و می‌تواند در پیشگیری کمک کند، کمی مصرف لبنیات (و در نتیجه دریافت کلسیم ناکافی)، کمبود ویتامین D و کمی فعالیت بدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد.