logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی(191/12/12): این آزمون 31 فروردین ماه سال 92 برگزار و مدت زمان ثبت نام در سامانه ETS به نشانی ets.org/gre امكان پذير است.  مدت ثبت نام عادی تا روز جمعه 18 اسفندماه ادامه دارد و پس از آن به مدت یک هفته ثبت نام با تاخير آغاز خواهد شد.  پرداخت هزینه ثبت نام از طریق کارتهای master و visa امکانپذیر است.