logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

طرح غربالگری اوتیسم در سال ۹۵ اجرایی می شود. حسین ‌نحوی‌نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح غربالگری اوتیسم در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲ هزار کودک مبتلا به اوتیسم تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. اوتیسم در حال تبدیل به یک نگرانی در جامعه است و باید کار غربالگری علمی آن هرچه زودتر انجام شود.وی افزود: طرح مراقبت خانگی از کودکان اوتیسم نیز به صورت پایلوت اجرا می‌شود و مددکاران با حضور در منازل به کمک خانواده آمده و از طرفی هزینه‌های کودکان هم تأمین خواهد شد.نحوی نژاد گفت: سازمان بهزیستی به دنبال این است تا شرایطی را برای این بیماران فراهم کند تا آنها نیز همانند افراد عادی بتوانند به زندگی خود در کنار خانواده ادامه دهند؛ به‌گونه ای که برای آموزش این کودکان نیز برنامه‌های متعددی تدارک دیده‌ایممعاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار کودک مبتلا به اوتیسم در 55 مرکز تحت پوشش هستند.وی با بیان اینکه بهزیستی به کمک خانواده‌ها برای پرداخت هزینه این بیماران آمده است، گفت: به برخی از این مددجویان، مستمری هم داده می شود.