logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

پخت بسیاری از غذاها با استفاده از مایکروویو آسانتر می شود اما ایستادن در نزدیکی ماکروویو خطرات زیادی به همراه دارد.

مایکروویو 2.45 میلیارد هرتز انرژی تولید می کند و این موضوع ممکن است زمانی که درب مایکروویو بسته است مشکل بزرگی ایجاد نکند اما حقیقت این است حتی 10 هرتز نیز به سلامت بدن انسان آسیب می رساند، بنابراین شما نباید زمانی که مایکروویو روشن است در کنار آن بایستید.

مایکروویو می تواند عامل ایجاد بیماری هایی نظیر آب مروارید- نقایص هنگام تولد- مقاومت کمتر بدن به عفونت باکتریایی و سرطان شود.

استفاده از مایکروویو برای طبخ غذا مواد مغذی غذا را از بین میبرد. اشعه مایکروویو منجر به تخریب و تغییر شکل مولکول های مواد غذایی می شود و همچنین ترکیبات رادیواکتیو مضر ایجاد می کند.

عوارض مایکروویو برسلامتی بدن:

افزایش قابل توجه میزان کلسترول

کاهش سطح هموگلوبین هستند که باعث کم خونی می شود.

کم شدن تعدادسلول های سفید خون

افزایش در لکوسیت که نشانه ای از مسمومیت غذایی و آسیب سلولی است.

شیر در ماکروفر 96 درصد از آنتی بادی های خود را از دست می دهد.

استفاده از مایکروویو برای تهیه غذای نوزاد می تواند در اسیدهای آمینه آن تغییر ایجاد کرده و منجر به ایجاد مشکلات درسیستم ایمنی بدن او شود.

بسته بودن در مایکروویو به معنای این نیست که شما در امنیت کامل قرار دارید. سعی کنید حداقل 2 متر از مایکروفر روشن فاصله بگیرید.