logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

هر نوع ورزشي مانند نوشيدني انرژي‌زا عمل مي‌کند. پس از ورزش کردن هوشياري و انرژي بالا مي‌رود. بنابراين، ورزش باعث مي‌شود ظاهر جوان و با نشاطي پيدا کنيد. ورزش مي‌تواند کيفيت پوست را افزايش دهد و روند پيري را آهسته کند. پوست سفت مي‌تواند ظاهر جواني به فرد بدهد. با بهبود گردش خون مي‌توان کيفيت فعاليت جنسي را بهتر کرد. با بالا رفتن سن حرکت‌ بدن کند تر مي‌شود. اما با ورزش اندام هاي بدن انعطاف ‌پذير و چابک تر مي‌شود. بنابراين با ورزش کردن به‌طور منظم فرد ظاهر جوان‌تري پيدا مي‌کند. با افزايش، سن فرد کمي خميده راه مي رود اما در صورت ورزش منظم، حالت بدن بهبود پيدا مي‌کند. با ورزش منظم ، تراکم استخوان و توده عضله تغيير پيدا مي‌کند و اين امر ظاهر جوان به فرد مي‌ بخشد. ورزش مي‌تواند کيفيت خواب را افزايش دهد. وقتي چرخه‌ خواب طبيعي باشد، پوست و ظاهر کلي بدن تحت تاثير قرار مي‌گيرد و اين امر يکي از رازهاي داشتن ظاهر جوان است و باعث ترشح آندروفين مي شود که تاثير مثبتي دارد و باعث شادي و نشاط فرد مي شود؛ اين حالت در ظاهر فرد نيز تأثيرگذار است. ورزش روند سوخت ‌وساز بدن را بالا مي‌برد و کمک مي‌کند کالري به‌ طور مؤثري مصرف شود. با افزايش سن خطر بيماري قلبي عروقي بيشترمي شود. اما با ورزش کردن به‌طور منظم اين خطر به طور چشمگيري کاهش مي يابد. با بالا رفتن سن ذهن مي‌تواند تأثير گذاري خود را از دست بدهد.اما با ورزش مي‌توانيد حافظه و مغز را تقويت و روند تأثيرگذاري پيري روي مغز را کند کنيد.