logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

 برای تسکین درد اندام‌های خیالی راهکار هایی وجود دارد. دانشمندان موفق به کشف یک درمان جدید برای افرادی شدند که بر اثر یک حادثه یکی از اندام خود را از دست داده و دچار درد در اندام خیالیphantom limb pain هستند.
به گزارش سایت علوم پزشکی و به نقل از ایسنا و لایو ساینس، در این پژوهش محققان با استفاده از فناوری واسط مغز و ماشین اقدام به درمان بیمارانی کردند که احساس درد در اندام خیالی دارند. این فناوری فعالیت مغزی فرد را ضبط کرده و آن را به حرکت در یک پروتز رباتیک تبدیل می‌کند. دکتر بن سیمور، عصب شناس در دانشگاه کمبریج  انگلستان و یکی از نویسندگان این پژوهش اظهار کرد:اگر کسی در اندام خیالی خود احساس درد داشته باشد، آن احساس دردناک، به صورت سوزش و یا نوعی حساسیت فوق العاده از درد بروز کرده و مسکن های معمولی در تسکین آن بی اثر هستند.
دکتر تاکوفومی یاناگیساوا، استادیار جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه اوزاکا در ژاپن و نویسنده ارشد این پژوهش گفت: به طور معمول، مغز فرد برای به حرکت در آوردن اندام‌ها  نیروی جنبش تولید می‌کند. سپس فرد اقدام به حرکت دادن قسمت مورد نظر خود می‌کند، مغز نیز اطلاعات حسی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببیند این حرکت انجام شده همان حرکتی باشد که شخص تمایل به انجام آن داشته است.در ضمن فرد با دیدن اندام و همچنین دریافت اطلاعات حسی از اندام از طریق حس و یا لمس کردن ان می‌توان به موقعیت اندام پی برد. یاناگیساوا گفت: زمانی که یک فرد با درد اندام خیالی سعی در به حرکت در آوردن اندام خود می‌کند، مغز به تولید همان نیرو و جنبش مشابه می‌کند تا آن عضو را به حرکت در آورد.، اما هرگز تاییدیه ای از اطلاعات حسی برای درست و موفقیت آمیز بودن حرکت دریافت نمی‌کند.
وی افزود: به باور دانشمندان این اختلاف بین قصد حرکت و نتایج واقعی منبع درد اندام خیالی است. یاناگیساوا گفت: پیش از این، دانشمندان فکر می‌کردند که شبیه سازی جنبش اندام از دست رفته با استفاده از یک پروتز رباتیک، درد را کاهش می‌دهد. اما در این پژوهش جدید، با آزمایش این روش بر روی 10 بیمار دریافتند که استفاده از این روش نتیجه ی مخالف داشته و باعث بیشتر شدن درد بیمار می‌شود. به گفته این پژوهشگران، هر چند بیمار حرکت پروتز را می‌بیند، اما اطلاعات حسی را از اندام خود دریافت نکرده و اگر به اندام خود نگاه نکند نمی‌تواند دریابد که اندام دقیقا در کجا و چه شرایطی قرار دارد. محققان این پژوهش اینبار رویکرد متفاوتی را بر روی این بیماران آزمایش کردند. آنها از بیماران خواستند تا سعی کنند اندام خیالی خود را از همان نقطه که احساس درد دارند حرکت دهند. همچنین از بیماران خواستند اگر دست چپ آنها فلج یا قطع شده بود، تصور کنند اندام خیالی آنها در سمت راست بوده و سعی کنند که دست راست را به جای دست چپ حرکت دهند. آنها با استفاده از فناوری واسط مغز و ماشین  فعالیت مغز بیماران که در هنگام سعی برای به حرکت در آوردن اندام خیالی در جهت مخالف تولید شده بود را ضبط کرده و این فعالیت را به حرکت در یک پروتز رباتیک تبدیل کردند. در این زمان، درد در اندام خیالی بیماران کاهش یافت. این امکان وجود دارد که با آموزش طرف مخالف بدن، بیماران از اختلاف در مغز خود که بین جنبش و اطلاعات حسی پدید می‌آید اجتناب کنند. به عبارت دیگر، مغز بیماران انتظار دریافت اطلاعات حسی را از دست خیالی نداشته و این حس را به سمت مخالف بدن متمایل می‌کند. محققان اشاره کردند، با این حال، این فناوری در حال حاضر برای استفاده گسترده آماده نبوده و نتایج ضد درد موقتی بودند.علاوه بر این، روش درمانی جدید در حال حاضر نیاز به تجهیزات پزشکی گرانقیمت و بزرگ دارد.