logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

به گزارش سایت علوم پزشکی دات کام؛ دکتر سعید آبرون مدیر فنی بانک خون بند ناف رویان اظهار کرد: بهترین منبع برای پیوند و درمان بیماران، سلول‌های موجود در خون بند ناف است. با گرفتن سلول‌های بنیادی از خون بند ناف هیچ خطری مادر و جنین را تهدید نمیکند و همچنین با درد و ریسک نیز همراه نیست به همین دلیل میتواند بهترین منبع برای گرفتن سلولهای بنیادی باشد.

مغز استخوان، جنین، سلول‌هایی که به طور مصنوعی ساخته شده و سلول‌های بنیادی سرطان منابعی برای استحصال سلول‌های بنیادی هستند..

وی افزود: بیشتر سلول‌هایی که برای امر درمان استفاده می‌شود سلول‌های بنیادی بالغ است که از مغز استخوان، بند ناف و خون محیطی گرفته می‌شود. در گذشته خون بند ناف به عنوان زباله بیولوژیک محسوب می‌شد اما سلول‌های موجود در این خون دردسترس‌ترین سلول‌های بنیادی است و از شانس پیوند بالایی برخوردار است..

وی اظهار کرد: سلول‌های موجود در خون بند ناف بیشتر برای اطفال کاربرد دارد و اگر افراد بالغ بخواهند از آن استفاده کنند باید دو کیسه از آن استفاده کنند..