logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

medicineکاهش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو سال آتی اعلام شد. به گزارش سایت علوم پزشکی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت دانشگاه علوم پزشکي تهران همیشه جزو اولین انتخاب برترینهای کنکور سراسری است اما به دلیل مشکلات ناشی از انتزاع دانشگاه ایران و تهران، مجبوریم تا دو سال آینده ظرفیت پزشکی را کاهش بدهیم.

دکتر جليلي افزود بر اساس گزارش بازنگری و تغییرات در ظرفیت ها قرار شد که کمیته ای برای بررسی جمع بندی نهایی ظرفیت رشته پزشکی تشکیل شود.  وی گفت: پس از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، به دلیل اینکه ما در دو سال گذشته در دو پردیس همت و پورسینا دانشجو می گرفتیم و تعداد آنها حدود دویست نفر بود از این رو مجبور هستیم که ظرفیت را برای دو سال آینده کاهش دهیم.  جلیلی متذکر شد: پذیرش کل رشته پزشکی همچنان مانند سالهای پیش از ادغام برای پردیس پورسینا بین 80 تا 100 نفر است. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه سیستم واحدی حذف شده و دانشجویان بر اساس اصلاحات جدید در رشته پزشکی آموزش می بینند مشکلات اجرایی با افزایش ظرفیت بوجود می آید که باید به آن هم توجه کرد.

بانک کتاب علوم پزشکی