logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

نوع پذيرش

تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه

تعداد پذيرش

دولتي

زنجان(4)- شهیدبهشتی(8)

12 نفر

بين الملل

شهیدبهشتی(15)

15 نفر

شبانه

__

__

پرسنل نيروهاي مسلح

__

__

تعداد كل :

27نفر

مطالب مرتبط با مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 111

check دانلود رايگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check نام دروس ، ضرایب و تعداد سوالات دفترچه آزمون ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check مشاوره رایگان با قبول شدگان ارشد و دکتری مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check رشته های مجاز برای شركت در آزمون ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check منابع آزمون كارشناسی ارشد مهندسی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check منابع توصیه شده نفرات برتر آزمون ارشد و دکتری مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check مشاهده نمونه کارنامه های قبول شدگان آزمون ارشد و دکتری مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check خبرنامه ایمیلی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check خبرنامه پیامکی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

check دانلود رایگان سوالات آزمون دكتری تخصصی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

...ادامه