logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

اخیرا در جامعه در حق پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی اجحاف های شده است که با توجه به متانت و مظلومیت این قشر آنچنان که باید و شاید به چشم کسی نمی آید. بی توجهی در افزایش امتیازها به کارکنان آزمایشگاهها بالینی نسبت به افزایش امتیازها در برخی شغلهای دیگر در حوزه درمان مانند افزایش 40 درصدی حقوق پرستاران موجب نارضایتی این قشر جامعه شده است و این مهم موجب شده است که بسیاری ازکارکنان این مراکز در پی تغییر شغل و گرایش به سمت رشته های دیگرداشته باشند.

کار در آزمایشگاه بالینی یکی از سخت ترین شغلهای حال حاضر کشور است چرا که کارشناسان و علوم آزمایشگاهی هر روز با مهمترین عوامل بیماری مانند انگلها، ویروسها، میکروبها، ترشحات بیماری زا بیماران و... سروکاردارند. تاکنون بسیاری از کارکنان آزمایشگاهی در این خصوص بیمار شده و حتی فوت کرده اند و می توان گفت این افراد خود را تقدیم سلامت جامعه کرده اند. هم اکنون کارکنان آزمایشگاهی در سراسر کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستند که می توان گفت بسیاری از آنها از امتیاز مشاغل سخت بی بهره هستند و از طرفی از امتیازهایی که به بعضی از شغلها در حوزه بهداشت و درمان داده می شود محروم هستند. هم اکنون توجه به پرستاران و افزایش 40 درصد حقوق و مزایا و در عین حال کم توجهی به سختی شغل کارکنان آزمایشگاهها موجب نگرانیهایی در این حوزه شده است. این مهم موجب شده است که بسیاری ازکارکنان و کارشناسان این مراکز در پی تغییر شغل و گرایش به سمت رشته های دیگرداشته باشند و از طرفی در اندیشه مهاجرت از کشور باشند.

حبیب الله فاضلیان رئیس هیئت مدیره و دبیر جامعه صنفی آزمایشگاههای بالینی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاصله ها و بی توجهی به کارکنان آزمایشگاه در حال افزایش است، ادامه داد: شرایط به گونه ای شده است که فاصله های کاری و امتیازها بین شغل کار در آزمایشگاه با شغل های دیگر حوزه بهداشت و درمان در حال افزایش است. حبیب الله فاضلیان با اشاره به امتیازهایی که برای پرستاران وجود دارد و همچنین افزایش حقوق 40 درصدی آنها، عنوان کرد: ما با این مهم مشکل نداریم بلکه اعتقاد داریم که حقشان است و باید این اتفاق بافتد اما مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است که فاصله بین پرستاران و کارکنان ازمایشگاهی در حال افزایش است و این مهم موجب سرخوردگی و بی انگیزگی در بین کارکنان آزمایشگاهها شده است. وی بیان کرد: در خصوص افزایش حقوق این قشر جامعه که در آزمایشگاهها کار می کنند باید مورد توجه قرار بگیرد و با فاصله کم از پرستاران باشند نه اینکه هر روز فاصله ها در حال افزایش باشد. وی با بیان اینکه کارکنان آزمایشگاهها مدام با مواد شیمایی، ویروسها، میکروبها، قارچها، انگلها و ترشحات بیماران سر وکار دارند؛ بیان کرد: کارکنان آزمایشگاهها شغل سختی دارند و در همه حال احتمال بیمار شدن آنها وجود دارد.

تعدادی از آزمایشگاهیان بیمار شده اند و حتی فوت کرده اند

وی تاکید کرد: خیلی از همکاران آزمایشگاهای در ارائه خدمات آزمایشگاهای بیمار شده اند و خود را تقدیم بخش سلامت شده اند و فوت کرده اند که یکی از نمونه های بارز آن یکی از دکترهای آزمایشگاههای این استان بوده است که هپاتیت گرفت و فوت کرد. فاضلیان اذعان داشت: با شرایط شغلی که کارکنان آزمایشگاهها دارند نباید این گونه رفتارها وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: هر ساله بعد ار رشته پزشکی و دکترای دیگر دانشگاهها مانند داروسازی ودندانپزشکی، انتخاب با استعدادها و باهوش ترین افراد کنکور انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی بوده است اما اکنون وضع در حال تغییر است و ارائه امتیازهای به رشته های دیگر موجب شده است افراد با استعداد دیگر به سمت این رشته روی نیاورند و این مهم آینده ناگواری را در تشخیص آزمایشگاهی رقم خواهد زد ودر این خصوص احساس خطر می کنیم. حبیب الله فاضلیان اذعان داشت: اگر بخواهیم آزمایشگاه از افراد ماهر و توانمند و با استعداد برخوردار باشد باید فاصله ها برداشته شود و انگیزه ایجاد شود و همچنین دکترای این رشته دوباره فعال شده و بازگشایی شود.

کارکنان آزمایشگاهها از سختی شغل بی بهره هستند

وی با بیان اینکه 99 درصد از کارکنان آزمایشگاهها از سختی شغل(مشاغل سخت درجه یک) بی بهره هستند، اذعان داشت: بحث مشاغل سخت و زیان آور مصوب دولت است اما به صرف داشتن یک کلمه تکنسین از طرف کار گزینی فقط به دیپلمه ها تعلق می گیرد و کارشناس، کارشناس ارشد، مسئول فنی و... از آن بی بهره هستند. رئیس هیئت مدیره ودبیر جامعه صنفی آزمایشگاههای بالینی کشور اذعان داشت: هم اکنون فقط یک درصد از کارکنان آزمایشگاهها از امتیاز سختی شغل برخوردار هستند. وی یادآور شد: افزایش 40 درصدی حقوق پرستاران با ناراحتی در کارکنان آزمایشگاهی روبرو شدیم و اگر مدیریت نمی کردیم پیامدهای ناگواری داشت. وی افزود: فاصله گرفتن کارکنان آزمایشگاه ها با پرستاران و توجه بیشتر به انها موجب ناراحتی هایی شده بود که این مهم در حال تبدیل به تجمعات کارکنان آزمایشگاهها و... در جلوی مراکز درمانی شده بود. حبیب الله فاضلیان بیان داشت: در این راستا با فراهم آوردن یک نامه الکترونیکی به رئیس جمهور و بیان مشکلات این حوزه توانستیم این مهم را مدیریت کنیم و بیان کردیم که همبستگی و وحدت خود را از طریق این نامه در این خصوص نشان دهید. وی با اشاره به اینکه هم اکنون بالای 12 هزارنفر از کارکنان آزمایشگاهی این نامه را امضا کرده اند، اذعان داشت: پیش بینی می شود امضاهای این نامه به بالای 15 هزار نفر برسد.

احتمال مهاجرت از کشور و کار در آزمایشگاهای دیگر کشورها

رئیس هیئت مدیره ودبیر جامعه صنفی آزمایشگاههای بالینی کشور در ادامه با اشاره به اینکه امتیاز ها داده شده موجب بی انگیزگی و سرخوردگی در کارکنان آزمایشگاهی شده است؛ عنوان کرد: هم اکنون این مهم موجب شده است بسیاری از کارکنان آزمایشگاهی در پی تغییر شغل و به سمت رشته های دیگر روی آورند و همچنین احتمال مهاجرت از کشور و کار در ازمایشگاهای دیگر کشورها وجود دارد. هم اکنون نزدیک پنج هزار واحد آزمایشگاهی در سراسر کشور فعال است که بیش از 20 هزار نفر پرسنل در این واحد ها فعالیت می کنند.