logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

phd olompezeshki

ویژه متقاضیان آزمون دکتری وزارت بهداشت 98: زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 98 بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منتشر شده است. متقاضیان واجد شرایط با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور می توانند اطلاعات لازم را دریافت نمایند. همچنین دفترچه زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی phd  در ادامه در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

دفترچه زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی وزارت بهداشت 98