جستجو در سایت:

                  

منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 93-94 کنکور كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي وزارت بهداشت

دروس امتحاني و ضريب 

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت 

مولفين و مترجمين 

فيزيك عمومي(4)

فيزيك جلد اول (مكانيك)، جلد دوم (صوت و ترموديناميك) جلد سوم (الكتريسيته و مغناطيس)، جلد چهارم (مباني نورو فيزيك نوين)

د. هاليدي، ر.رزنيك

فيزيك

(هسته اي و اتمي) (3)

آشنايي با فيزيك اتمي

فيزيك نوين و مكانيك كوانتومي

فيزيك هسته اي

ر.وهر، ج.ريچارد زوانگ – مترجم :

علي پذيرنده و محمدرضا حميديان

المر.اي.اندرسون - مترجم : دكتر كياست پور و همكاران

مايرهوف – مترجم : فرهاد رحيمي

فيزيولوژي و تشريح(1)

فيزيولوژي پزشكي

فيزيولوژي : شناخت اعمال و وظايف اعضا مختلف بدن

فيزيولوژي و آناتومي ( براي رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي )

The Anatomy and physiology Learning system

Illustrated Physiology and its companion

گايتون

دكتر احمد رستمي

دكترمحمدرضا نيكروش -حسين رضايي

Editor : Applegate

Ann- B- Mc Naught

رياضي(2)

حساب ديفرانسيل وانتگرال و هندسه تحليلي

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي

جرج توماس

لوپي  - ليت - هولد

زبان عمومي

(2)

1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 azmoon site

 

 

ورود کاربران

به جمع خانواده بزرگ علوم پزشكي خوش آمديد

افراد انلاين

ما 170 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top