logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

متقاضیان شرکت در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97-98 توجه داشته باشند، زمان انتخاب رشته /محل ارشد وزارت بهداشت 97 دوباره تا 12ساعت روز دوشنبه 97/6/10 تمدید شد. همچنین دو رشته به ظرفیت رشته های داروسازی افزوده شده، در ادامه جدول رشته ها را می توانید دریافت نمایید.

entekhab reshte arshad 97