چهارشنبه, 01 مرداد 1393

forum-oloompezeshki  shop-oloompezeshki

entekhab-daneshgah

azmoon-mordad

 

سایت علوم پزشکی(92/6/10): با توجه به پرسش های مکرر کاربران سایت علوم پزشکی پیرامون نحوه اعلام نتایج بین الملل آزمون testکارشناسی ارشد پزشکی 92، به اطلاع می رساند طبق اطلاعیه مرکز سنجش وزارت بهداشت، اسامی 3 برابر ظرفیت پذیرش شعبه بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی، به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شده است و این دانشگاه ها اسامی را از طریق سایت خود به اطلاع داوطلبان خواهند رساند.

لذا شرکت کنندگان آزمون ارشد وزارت بهداشت که در هنگام انتخاب محل در فرم اینترنتی سایت مرکز سنجش، شعب بین الملل موردنظر خود را انتخاب کرده اند می بایست با مراجعه روزانه به سایت شعبه بین املل آن دانشگاه، از خبر اعلام اسامی و نحوه ثبت نام مطلع شوند.