logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی(92/6/27):  چای مقداری فلوراید دارد که در سلامت دندانها مؤثر است، اما مصرف چای زیاد و پررنگ، مینا را تیره می کند، به خصوص اگر دندان ها جرم داشته باشند آن را به خود می گیرند.خوردن چای بعد از غذا باعث عدم جذب آهن موجود در غذا خواهد شد، نوشیدن چای باید 2 ساعت بعد از صرف غذا باشد که هضم آن را بهم نزند.چای باید کمرنگ باشد و بهتر است افراد قندی را که می خواهند در کنار چای میل کنند را در آن حل کرده و شیرین کنند و از خوردن مستقیم قند پرهیز کنند، زیرا باعث پوسیدگی دندان ها می شود.