logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

آسیب‌های «هندزفری» به گوش برگشت‌ناپذیر است

سایت علوم پزشکی: 92/8/8

استفاده از هندزفری با صدای بلند و طولانی به ویژه هندزفری‌هایی که به داخل کانال گوش فرو می‌رود موجب آسیب غیرقابل برگشت گوش می‌شود. بهرام ملکوتی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: معیار مناسب‌بودن صدای هندزفری این است که اصلاً نباید فرد کناری متوجه صدای هندزفری شود. همچنین در صورتی که فرد کناری صدای هندزفری را شنید باید دانست که صدای آن برای گوش فرد آزاردهنده است. این متخصص گوش،‌ گلو و بینی تصریح کرد: استفاده از هندزفری‌های جدید که در داخل کانال گوش فرو می‌رود آسیب فراونی به میزان شنوایی گوش می‌زند چرا که فاصله آن با تا پرده گوش بسیار نزدیک است و موجب می‌شود فرد به طور همیشگی قسمتی از شنوایی خود را از دست دهد. ایشان گفت: هندزفری‌های قدیمی به دلیل داشتن بالشتک مقداری هوا بین منبع صوتی و پرده گوش ایجاد می‌کرد و کمتر به گوش صدمه می‌زد ادامه داد. وی اضافه کرد: در مورد آسیب به گوش از طریق هندزفری‌ها یکی موضوع شدت صدا مطرح است و دیگر زمان و مدت گوش‌دادن است که اهمیت دارد. چرا که اگر مدت گوش‌دادن به موسیقی با صدای مناسب زیاد باشد آسیب صوتی ایجاد خواهد شد. ملکوتی خاطرنشان کرد: معیار اینکه متوجه شویم در یک محیط سر و صدا زیاد است یا نه این است که اگر 2 نفر در فاصله یک متری با هم با صدای عادی صحبت کنند و متوجه حرف هم نشوند و مجبور شوند برای شنیدن صدای هم فریاد بزنند نشان‌دهنده این است آلاینده صوتی در آن محیط به حد خطرناک رسیده است.