logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی(92/6/10): با انجام نخستین عمل جراحی در جنوب شرق کشور در محل مرکز آموزشی درمانی شفا، کرمان به عنوان دهمین مرکز جراحی کاشت حلزون در کشور معرفی شد.این عمل جراحی برای کودکی دو و نیم ساله که به صورت مادرزادی دچار مشکل شنوایی بود، انجام شد.در دنیا خرید پروتز شنوایی با ارز بالایی انجام می شود و در ایران هزینه خرید این پروتز دولتی است.پروتز شنوایی که یک دستگاه کوچک الکترونیکی است در عمل کاشت حلزون جایگزین سیستم شنوایی در بیماران ناشنوا می‌شود .