logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

به گزارش خبرنگار سایت علوم پزشکی دات کام؛ تاکنون مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز در مورد اشتباه کارنامه های کارشناسی ارشد اطلاعیه ای صادر نکرده است. متاسفانه با مراجعه به این واحد نیز متوجه شدیم که این سازمان به طور کل اشتباه در کارنامه ها را منکر می شود. این درحالی است که تعداد زیادی از دانشجویان معترض روزه دار از ساعت های ابتدایی امروز جلوی درب مرکز سنجش تجمع نموده ولی برخورد بسیار نامناسبی را مشاهده کردند به گونه ای که در این گرما و وجود ماه مبارک رمضان اجازه ورود به ساختمان به معترضین به کارنامه داده نشد. منتظر خبرهای بعدی باشید.