جستجو در سایت:

                  

senior-test-resourcesظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزرات بهداشت در چند سال اخیر در لینک های زیر قرار داده شده است. این مطلب برای افرادی که می خواهند بدانند بطور میانگین در هر رشته و در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت چه تعداد دانشجوی روزانه، شبانه، بین الملل و دانشگاه آزاد(پذیرش دانشگاه آزاد برای رشته های علوم پزشکی از طریق آزمون ارشد وزارت بهداشت صورت می گیرد) بسیار مفید خواهد بود.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم پزشکی تا قبل از سال 88 بصورت یک جدول آورده شده است و از آن سال به بعد بصورت فیل های قابل دانلود و در لینک های زیر قرار داده شده است.

 

»» جهت اطلاع از جزئيات ظرفيت پذيرش(ظرفيت پذيرش به تفكيك هر دانشگاه، شعب بين الملل و...) در آزمون سال 89-88 اينجا كليك كنيد.

»» جهت اطلاع از جزئيات ظرفيت پذيرش(ظرفيت پذيرش به تفكيك هر دانشگاه، شعب بين الملل و...) در آزمون سال 90-89 اينجا كليك كنيد.

»» جهت اطلاع از جزئيات ظرفيت پذيرش(ظرفيت پذيرش به تفكيك هر دانشگاه، شعب بين الملل و...) در آزمون سال 91-90 اينجا كليك كنيد.

»» جهت اطلاع از جزئيات ظرفيت پذيرش(ظرفيت پذيرش به تفكيك هر دانشگاه، شعب بين الملل و...) در آزمون سال 92-91 اينجا كليك كنيد.

»» جهت اطلاع از جزئيات ظرفيت پذيرش(ظرفيت پذيرش به تفكيك هر دانشگاه، شعب بين الملل و...) در آزمون سال 93-92 اينجا كليك كنيد.

 
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم پزشکی سالهای 85 تا 89 :
(ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم پزشکی 89 به بعد در لینکهای بالا)
 

ردیف

نام رشته

سال 86_85

سال 87_86

سال 88_87

سال 89_88

سال 90_89

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

1

اقتصاد بهداشت

279

8

474

16

417

14

399

27

373

28

2

آموزش پزشكي

17

6

80

28

179

31

362

20

355

32

3

آموزش بهداشت

1035

20

1197

34

1127

46

1023

57

1082

75

4

آمار زيستي

867

19

941

27

1046

49

1074

59

1151

62

5

اپيدميولوژي

777

11

913

18

951

26

1020

39

1054

37

6

اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي

61

14

87

13

83

11

84

9

77

15

7

انگل شناسي

537

37

595

42

539

34

552

60

461

51

8

ايمني شناسی

1220

32

1269

39

1127

33

1183

61

1276

75

9

بيوشيمي  باليني

1814

45

1664

37

1781

55

1697

37

1633

85

10

بهداشت حرفه اي

937

26

1141

39

1171

38

1289

46

1346

50

11

پرستاريپرستاری دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهرانپرستاری دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان

9888

110

10104

111

9924

194

8064

103

6156

214

3025

12

حشره شناسي پزشكي مبارزه باناقلين

139

10

147

8

158

13

141

15

109

24

13

روانشناسي باليني

1486

20

1531

16

1433

21

1411

25

1587

50

14

ژنتيك انساني

1219

16

1331

16

1599

26

1635

42

1860

42

15

شنوايي شناسي

157

11

179

12

158

11

187

11

150

15

16

علوم تشريحی (آناتومی)

572

25

609

41

467

34

414

41

385

78

17

علوم تغذيه

823

24

897

34

1087

36

1094

40

1431

61

18

علوم و صنايع غذايي

411

6

394

6

421

10

451

15

550

20

19

علوم بهداشتی در تغذيه

228

10

179

10

145

14

360

14

208

20

20

فيزيک پزشکی

1185

21

1163

29

1055

22

907

35

1084

44

21

فيزيولوژي

1441

32

1350

34

1271

46

1069

44

972

88

22

فيزيوتراپي

542

28

561

27

510

33

413

35

386

53

23

قارچ شناسی پزشكي

213

12

176

10

213

9

195

19

192

24

24

کاردرمانی جسمانی

132

15

138

16

115

17

107

15

136

32

ادغام دو رشته باهم

25

کاردرمانی روانی

83

11

123

11

102

17

92

14

 

26

کتابداری و اطلاع رسانی

645

12

670

14

519

12

347

29

447

21

27

گفتار درمانی

203

21

219

21

232

19

192

20

221

24

28

مدارک پزشکی

503

20

596

21

624

20

489

31

479

38

29

ميكروبشناسي

1777

49

1598

36

1902

45

1586

36

1472

95

30

مديريت خدمات بهداشتي

 

مديريت خدمات بهداشتي آزاد تهران واحد علوم تحقیقات

1111

28

1049

24

1142

31

1042

37

1087

4816

31

مهندسي بهداشت محيط

1720

33

2055

46

2251

65

2436

84

2397

116

32

مامايي

3473

72

3455

72

3305

70

3205

72

3225

96

33

ويروس شناسی

178

8

334

16

270

13

314

10

243

20

34

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)

506

16

496

11

507

24

604

21

651

25

35

مددکاری اجتماعی

268

10

236

8

194

8

179

8

150

8

36

مديريت توانبخشی

207

16

197

14

205

18

241

17

241

21

37

مهندسی پزشکی

474

13

537

16

537

23

585

27

805

31

38

سم شناسی

 

سم شناسی آزاد تهران واحد علوم دارویی

313

12

111

4

360

26

291

14

397

25

10

39

زيست فناوري پزشكي

__

__

500

8

508

19

820

19

1015

39

40

رفاه اجتماعی

282

10

284

8

201

8

160

8

126

10

41

بينايي سنجی

215

6

172

6

258

16

261

18

210

24

42

نانوتکنولوژی پزشكي (نانو فناوری پزشکی)

33

6

351

6

210

6

214

6

232

12

43

ارگونومي

__

__

__

__

__

__

234

9

224

30

44

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

__

__

__

__

__

__

396

11

204

19

45

انفورماتيك پزشكي

__

__

__

__

__

__

319

18

437

18

46

پرستاري مراقبت هاي ويژه

__

__

__

__

__

__

2674

88

4034

152

47

سلامت و رسانه

__

__

__

__

__

__

31

3

10

6

48

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

__

__

__

__

__

__

289

33

789

40

49

بهداشت و ايمني موادغذايي

__

__

__

__

__

__

94

5

134

10

50

فيزيوتراپي ورزش

__

__

__

__

__

__

85

12

85

15

51

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

__

__

__

__

__

__

__

__

 

4

 

تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI

__

__

__

__

__

__

__

__

204

10

 

منبع: سایت علوم پزشکی دات کام! (www.oloompezeshki.com) مرجع تخصصی آمادگی آزمونهای ارشد و دکترا

 

 azmoon site

 

 

ورود کاربران

به جمع خانواده بزرگ علوم پزشكي خوش آمديد

افراد انلاين

ما 199 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top