logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

سایت علوم پزشکی(92/2/24): مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت از رونق گرفتن مصرف ملزومات پزشکی داخلی در بیمارستانها و صرفه جویی 40 میلیاردی، پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری خبر داد.دکتر رضا رضایی گفت: از سال گذشته که بنا به رهنمود مقام معظم رهبری سال تولید ملی نام گرفت، معاونت درمان طی بخشنامه ای تمام مراکز درمانی را ملزم کرده است به جای مصرف ملزومات و تجهیزات پزشکی خارجی، در جهت رونق دادن به تولید داخل کالاهای کیفی تولید داخل مصرف کنند.

وی افزود: خوشبختانه این اقدام نتایج مثمرثمر بسیاری داشت که از آن جمله می توان به کشف تخلفات عدیده در خصوص ورود و مصرف ملزومات و تجهیزات پزشکی بی کیفیت و همچنین رونق یافتن تولید باکیفیت داخلی و در نهایت صرفه جویی ده ها میلیارد تومانی در مصرف منابع و اعتبارات اشاره کرد.  رضایی ادامه داد: این اقدام به رغم افزایش قیمت های ملزومات و تجهیزات داخلی به دلیل سیاست حمایت از تولید داخل انجام شد که خوشبختانه موجب صرفه جویی چند ده میلیاردی (بیش از 40 میلیاردتومان) در مصرف اقلام و لوازم مصرفی پزشکی به ویژه در زمینه تجهیزات ارتوپدی در مراکز درمانی شد.

مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: در این بین متاسفانه یکی از موارد این بود که خیلی از اقلام بی کیفیت که ادعای برندهای اصلی را داشتند توسط بازرگانان از کشورهای چین، هند و به ویژه پاکستان با قمیت های نازلی خریداری شده و در کشور با قیمت های گزاف فروخته می شدند که نمونه آن ها پیچ و پلاک های بسیار بی کیفت بود.  رضایی افزود: اکنون در پی این اقدام بسیار مثبت به نظر می رسد با حمایت دولت، اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت صنایع و موسسه استاندارد و نظارت دقیق آن ها بر کیفیت تولیدات داخلی با توجه به قیمت تمام شده پایین این اقلام نسب به موارد مشابه وارداتی خارجی، می توانیم در سال های آتی میزان مصرف ملزومات و تجهیزات پزشکی داخلی را به 100 درصد برسانیم.