logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

vazir-behdashtعلوم پزشکی: دکتر مرضیه وحید دستجردی در اين باره گفت: براساس مصوبه کمیته مرگ و میر مادران باردار و همچنین کارشناسی های صورت گرفته در برنامه پزشک خانوده شهری به ازای هر 10 هزار ایرانی دو ماما در این برنامه در نظر گرفته خواهد شد.
به تازگی نسخه 2 برنامه پزشک خانواده شهری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.براساس گزارش وبدا و به گفته دکتر محمد شریعتی رییس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری به دستور رییس جمهور، این برنامه باید ظرف 1/5 سال آینده در تمام کشور اجرایی شود.